Káčovka penízková

( Biscogniauxia nummularia ( Boll.) Kunze )

nejedlá

Čeleď:  Xylariaceae - dřevnatkovité

Roste:  po celý rok

Stromata jsou až 50 mm široká a až 100 mm dlouhá, někdy se spojují v jeden celek, tloušťka je 1-2 mm, povrch je černý, matný, ve stáří tečkovaný, na vrcholcích teček je otvor pro vypouštění výtrusů.

Výskyt: na odumřelých větvích buků, v nížině a v podhůří.