Kuřátka Invalova

( Ramaria eumorpha ( P. Karst. ) Corner )

nejedlá

Roste: červenec - listopad

Plodnice je 40 - 80 mm vysoká, široce rozvětvená, vršek větviček je rozvětven do písmene U, barva žlutavá až oranžově hnědá.

Výskyt: nejvíce v jehličnanech , borovice, smrk, na spadaném jehličí, v nížinách i horách.