Třepenitka cihlová

( Hypholoma lateritium ( Schaeff.) P. Kumm. )

nejedlá

Roste: červenec - listopad

Klobouk je 30 - 100 mm široký, sklenutý až plochý, červeno-oranžový až cihlový, vločkatý.

Lupeny jsou žluté až olivově hnědé, v mládí zakryté blankou.

Třeň je 50 - 100 mm dlouhý, bělavý, ke spodu až rezavý, vláknitě šupinatý.

Výskyt: v trsech na tlejících pařezech, kmenech a kořenech listnáčů i jehličnanů, v nížinách i horách.