Dřevnatka dlouhonohá

( Xylaria longipes Nitschile )

nejedlá

Čeleď: Xylariaceae - dřevnatkovité

Roste: po celý rok

Plodnice jsou vysoké až 100 mm, široké až 10 mm, válcovité, kyjovité, rostoucí jednotlivě, v mládí jsou bělavé až našedlé, ve stáří jsou až černé.

Dužnina je bílá.

Výskyt: na padlých kmenech, pařezech a větvičkách listnáčů, hlavně na javorech, v nížinách i horách.