Dřevnatka parohatá

(Xyloria hypoxylon (L.) Grev)

nejedlá

Roste: po celý rok

Plodnice: 20 - 80 mm vysoká, zploštělá, v horní části rozvětvená (parohatá), spodní část je černá, vrcholky jsou světlešedé až bílé

Výskyt: na tlejících pařezech listnáčů, v nížinách i horách