Penízovka kořenující

(Hymenopellis radikata (Relhen) R. H.)

jedlá

Čeleď: Physalacriaceae -

Roste: květen - listopad

Klobouk je až 120 mm široký, s tupým hrbolkem, paprsčitě vrásčitý, šedo-žlutý až hnědý.

Třeň je až 200 mm dlouhý, vřetenovitý, hluboce kořenující, bělavý, naspodu hnědnoucí.

Lupeny jsou řídké, bělavé, na ostří žluto-hnědé.

Výskyt: převážně na pařezech listnáčů (buk, dub), v nížinách i  horách.