Ryzec kravský

 
( Lacterius torminosus ( Schaeff.) Gray)
 
nejedlý
 
Čeleď: Russulaceae - holubinkovité
 
Roste: červenec - říjen
 
Klobouk je až 120 mm široký, podvinutý až sklenutý s propadlým středem 
 
a se soustřednými kruhy, barvy růžově hnědé, na okraji s bělavými vlákny.
 
Třeň je až 80 mm dlouhý, bělavý až narůžovělý.
 
Lupeny jsou bělavé a husté.
 
Dužnina je bělavá a palčivá.
 
Výskyt: v nížinách i horách.