Kořenovník vrstevnatý

 
( Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
 nejedlý
 
 
Čeleď: Bondarzewiaceae - bondarcevkovité
 
Roste: po celý rok
 
Plodnice jsou rozlité až kloboukaté, úzké 30 - 50 mm, dlouhé až 100 mm, vrchní strana je hladká, někdy hrbolkatá, mladé přírůstky jsou bělavé, později až hnědé.
 
Rourky jsou až 5 mm dlouhé, bílé, vrstvené.
 
Dužnina je měkká, později korkovitá, bílá.
 
Výskyt: v jehličnanech, u kořenů živých i odumřelých  kmenů, v nížinách i horách