Kropilka rosolovitá

( Dacrymycea stillatus )

nejedlá

Roste: po celý rok

Plodnice ( nepohlavní ) je 1 - 3 mm velká, někdy se spojí do více shluků, tvořených polštářky, na vrchní straně trochu mozkovitá, barvy žluté až do oranžova.

Plodnice ( pohlavní ) je 3 - 6 mm široká, terčovitá až hlízovitá, světlejší  prosvítající barvy než nepohlavní.

Výskyt: na všech druzích dřevin, v nížinách , vzácně v podhůří.