Hvězdovka límečková

( Gestraum striatum )

nejedlá

Roste: červen - říjen

Plodnice je v mládí kulovitá, 15 - 40 mm široká, po rozpuknutí je 30 - 90 mm široká, rozdělená na 6 - 10 cípů, které se odkloní k zemi, barvy hnědé až šedo-hnědé, pokryté moučnatě.

Vnitřní okrovka je kulovitá až plochá, sedící na krčku, na kterém je znatelný límeček.

Výskyt: na písčitých půdách v jehličnanech a  listnatých křovinách, v parcích a na místech po lidské činnosti.