Opeňka měnlivá

( Kuehneromyces mutabilis ( Schaeff. ) Singer et A.H.Sm. )

jedlá

Roste: květen - listopad

Klobouk je 20 - 70 mm široký, sklenutý až plochý, s malým hrbolkem, žluto-hnědý až skořicový, okraj klobouku je tmavší.

Lupeny jsou mírně sbíhavé, husté, světle okrové až hnědé.

Třeň je 30 - 80 mm dlouhý, tuhý, od lupenů stejné barvy, rozdělený slabým prstenem, od prstenu dolu tmavo-hnědý posetý světlejšími šupinkami.

Výskyt: ve velkých skupinách, na zbytcích větví a na pařezech listnáčů a jehličnanů, v nížinách i horách.