Strmělka číškovitá

 
 
( Ripartites tricholoma (Alb. et Schvejn.) P. Karst.)
 
Čeleď: 
 
Roste: duben - listopad
 
Klobouk je až 70 mm široký, bělavý, nejprve podvinutý, později sklenutý s propadlým středem.
 
Třeň je až 60 mm dlouhý, v mládí vločkatý, bělavý až hnědavý.
 
Lupeny jsou krémové až hnědavé, husté a krátce sbíhavé.
 
Dužnina je nahnědlá.
 
Výskyt: v jehličnanech a v listnáčích, v nížinách i horách.