Pohárovka obecná

( Crucibulum laeve ( Huds.) Kambly

nejedlá

Roste: květen - říjen

Plodnice je 4 - 8 mm široká, 3 - 6 mm vysoká, soudkovitá, v mládí je vrchní strana zakrytá oranžově žlutou blankou.

Od vrchní hrany je plodnice žluto-hnědá až tmavo-hnědá.

Uvnitř jsou zploštělé peridioly  2 - 2,5 mm veliké, které jsou po dozrání vyplachovány do okolí.
Výskyt: na tlejícím dřevě listnáčů a jehličnanů, někdy také na tlejících bylinách, v nížinách i horách.