Houžovec hlemýžďovitý

( Lentinellus cochleatus ( Pers.) P. Karst. )

jedlý

Čeleď : Auriscalpiaceae - lžičkovcovité

Roste : červen - listopad

Plodnice jsou třeněm srostlé, trsnaté.

Klobouk je až 70 mm široký, podvinutý, nálevkovitý, hnědavý až červeno-hnědý.

Třeň je v mládí plný, později labyrintický, na povrchu podélně vrásčitý, bělavý až hnědavý.

Dužnina je pružná, bělavá až hnědavá.

Výskyt : na padlých kmenech nebo pařezech listnáčů, v nížinách i horách.