Ohnivec černý

 
(Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel)
 
nejedlý
 
Čeleď:  Sarcosomataceae - masečníkovité
 
Roste:  březen - červen
 
Plodnice jsou až 30 mm široké, baňaté až kuželovité, v mládí polouzavřené.
Vrchní strana je miskovitě prohloubená, hladká a černá. Povrch plodnice je červeně až rezavě poprášený.
 
Výskyt: na tlejícím dřevě keřů růží a šípků, v podhůří.