Pýchavka hruškovitá

( Lycoperdon pyriforme Schaeff. )

jedlá

Roste: květen - listopad

Plodnice je hruškovitá, nebo kyjovitá, 25 - 70 mm vysoká, na vrcholu s hrbolkem, ze kterého se při zrání uvolňují výtrusy.

Plodnice je v mládí bělavá, později hnědá pokrytá jemnými šupinkami.

Dužnina je nejprve bělavá ( jedlá ), později se mění v hnědý výtrusný prach.

Výskyt: ve větších shlucích na pařezech listnáčů i jehličnanů, v nížinách i horách.