Nově vloženo do Atlasu hub 25.6. 2018 - lesklokorka jehličnanová,-

Nově vloženo do Herbáře 5.9.2018,- karbinec evropský,- ladoňka zářící,- mnohokvět hroznatý,- netýkavka žláznatá,-