Dřevomor mnohotvarý

( Annulohypoxylon  multiforme)

nejedlý


Čeleď: Xylariaceae - dřevnatkovité

Roste: po celý rok

Plodnice jsou 10-30mm dlouhé a až 10mm široké, někdy spolu srůstají, rostou polštářovitě,

povrch je hrbolkatý s viditelnými  asi 1mm velkými dírkami, ve kterých  jsou válcovitá vřecka.

Plodnice jsou v mládí světle hnědé, později černé. 

Výskyt: na mrtvém dřevě listnáčů, v nížinách i horách.