Penízovka skvrnitá

( Rhodocollybia maculata ( Alb. et Schwein.) Singr )

nejedlá

Roste: červenec - listopad

Klobouk je 30 - 100 mm široký, sklenutý až plochý, bělavý ke středu posetý červenými skvrnkami.

Lupeny jsou husté a krémově zbarvené.

Třeň je 50 - 100 mm dlouhý, zbarvený stejně jako klobouk.

Výskyt: na tlejícím dřevě listnáčů i jehličnanů, v nížinách i horách.