Strmělka kyjonohá


( Ampulloclitocyba clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys)

jedlá


Čeleď:

Roste: červen - prosinec

Klobouk je až 80 mm široký, šedo-hnědý.

Třeň je až 80 mm dlouhý, výrazně kyjovitý, šedo-hnědý.

Lupeny jsou krémové, sbíhavé, bělavé až krémové.

Dužnina je bělavá.

Výskyt: v jehličnanech, méně pod buky, v nížinách i horách.