Prášivka červená

( Bovista nigrescens Pers.)

jedlá

Čeleď:

Roste: duben - červen

Plodnice je až 50 mm široká, kulovitá, bílá, hladká, později rozpraskaná a s otvorem na vrcholu.

Teřich je bílý, později tmavo-hnědý.

Výskyt: na loukách, pastvinách a na travnatých mýtinách, v nížině i horách.