Kotrč kadeřavý

( Sparassis crispa ( Wulfen ) Fr. )

jedlý

Čeleď: Sparassidaceae - kotrčovité

Roste: červenec - listopad

Plodnice je až 300 mm široká, nepravidelného tvaru, složená ze zploštělých, vlnitých větviček, barvy okrové až růžově okrové.

Dožnina je tuhá.

Výskyt: na jehličnanech ( borovicích ), v nížinách i horách.