Dřevnatka kyjovitá

(Xylaria polymorpha (Pers.) Grev)

nejedlá

Roste: po celý rok, hojněji červen - říjen

Plodnice: kyjovitá, sploštělá nebo válcovitá, 30 - 80 mm vysoká, 10 - 30 mm silná, barva tmavohnědá až černá

               dužnina bílá, vláknitá

Třeň: krátký

Výskyt: na rozkládajícím se dřevě listnáčů, v nížinách a podhůří