Kukmák bělovlnný


(Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer)

jedlý


Čeleď:  Pluteaceae - štítovkovité

Roste:  červen - září

Klobouk je až 120 mm široký, nejprve vejčitý, uzavřený do hnědé plachetky, později kuželovitý až sklenutý, povrch klobouku je hustě vláknitý a bělavý.

Třeň je až 150 mm dlouhý, kyjovitý, mírně vláknitý, bělavý.

Pochva je bělavá, později zvenku hnědavá.

Lupeny jsou husté, měkké, bělavé, později masově hnědé a bělavě vločkaté.

Výskyt:  na odumřelém dřevě listnatých stromů, v nížinách i v podhůří.