Bedla červenající

(Chlorophyllum rachodes)

jedlá

Roste: červenec - listopad

Klobouk: 50 - 150 mm kulovitý, později plochý, posetý šupinami, v mládí světle hnědými, ve stáří hnědými. Střed klobouku je vyvýšen a tmavší.

Lupeny jsou bílé, trochu do růžova, po omaku červenají.

Třeň je 80 - 150 mm dlouhý, hladký, bílý až nahnědlý.

Dužnina je bílá, voňavá, po omaku červená až hnědne.

Výskyt: jehličnatý a listnatý les.

Možná záměna za bedlu zahradní-chlorophyllum brunneum, která je mírně jedovatá a vyskytuje se hlavně mimo les