Penízovka máslová kuželovitá

( Rhodocollybia butyracea  f.  asema ( Fr.) Antonín, Halling et Noordel )

jedlá

Roste: květen - listopad

Klobouk je 30 - 90 mm široký s hrbolkem, sklenutý, lesklý, tmavo-šedý až červeno-hnědý, zvlněný okraj je tmavší.

Lupeny jsou bělavé a měkké.

Třeň je 40 - 80 mm dlouhý, kyjovitý u klobouku bělavý, níže až červeno-hnědý.

Výskyt: hlavně v jehličnanech, ale zřídka i v listnáčích, v nížinách i horách.