Penízovka širokolupenná

( Megacollibla platyphylla )

jedovatá

Roste: květen - listopad

Klobouk je 50 - 150 mm široký, vyklenutý až vyhrnutý s rozpraskaným okrajem, vláknitý, šedavý až tmavo-šedý.

Lupeny jsou tlusté, řídké, bělavé až krémové.

Třeň je 50 - 150 mm dlouhý, dutý, podélně rýhovaný, u substrátu je viditelné podhoubí.

Výskyt: na tlejícím dřevě listnáčů i jehličnanů, v podhůří a horách.