Dřevokaz papírovitý

 
( Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto)
 
nejedlý
 
Čeleď: Phanerochaetaceae 
 
Roste: celoročně
 
Plodnice jsou rozvité, až 100 mm v průměru s odstávajícím okrajem, plodnice často srůstají a tvoří podlouhlé útvary, barvy bílé až světle okrové.
 
Výskyt: na spodní straně spadlých odumřelých větví listnáčů, v nížinách i horách.