Rážovka rumělková

( Nectria cinnabarina ( Tode )Fr. )

nejedlá

Roste: po celý rok

Plodničky jsou dvojího druhu.

Nepohlavní ( tubercularia ) 1 - 2 mm široké puchýřky.

Pohlavní ( telemorfy ) 0.2 - 0.4 mm široké, shloučené na povrchu nepohlavních puchýřků, ve tvaru maliny.

Výskyt:  na odumřelých větvičkách listnatých stromů a keřů, v nížinách i horách.

Řez plodničkou.