(Boltcovitka) Ucho Jidášovo

(Auricularia auricula-Judea)

jedlá

Roste: březen - prosinec, někdy po celý rok

Plodnice je 30 - 100 mm veliká, tenká nepravidelného tvaru, miskovitá, později připomínající ucho.

Barva je červeno-hnědá až skořicová, na povrchu matná, uvnitř lesklá.

Výskyt: nejhojněji na černém bezu, méně na jiných listnáčích.

Poznámka: nejlépe se hledá po dešti, je vhodná do polévek a pod maso.