Nedohub zelený

( Hypomyces viridis ( Alb. at Schwein ) P.Karst )

nejedlý

Roste: srpen - říjen

Je to cizopasná houba, která napadá holubinky, ale i některé ryzc.

Vytváří na lupenech a třeni žluto-zelený povlak, který postupně lupeny zničí.