Spálenka skořepatá

( Kretzschmaria deutsa ( Hoffm.) P.M.D. Martin )

nejedlá

Čeleď: Xylariaceae - dřevnatkovité

Roste: březen - listopad

Stromata se rozlévají do šířky až 150 mm, tlustá až 10 mm, přisedlá k substrátu, v mládí jsou pružná, bělavá,

později tvrdá, modro-šedá až černá, jakoby zuhelnatělá, velmi křehká, posetá drobnými zanořenýni plodničkami s výtrusy. 

Výskyt: na živých kmenech listnáčů nebo na čerstvých pařezech, v nížinách i horách.