Bělochoroš pýchavkovitý

(Postia ptychogaster)

nejedlý

Roste: říjen - listopad.

Plodnice je nepravidelná 30 - 100 mm široká a až 30 mm vysoká, měkká, plstnatá, za vlhka ronící žlutohnědé kapky.

Rourky jsou někdy až 5 mm vysoké, bělavé.

Dužnina je pravidelně pásovaná, bělavá až žluto-hnědá.

Výskyt: Na starých pařezech jehličnanů.