Číšenka výkalová

 
Cyathus stercoreus ( Schwein) de Toni.
 
nejedlá
 
Čeleď: nidulariaceae - hnízdovité
 
Roste : červenec - listopad
 
Plodnice je až 15 mm vysoká a až 10 mm široká, v mládí je na povrchu mírně chlupatá, později lysá, 
 
uvnitř je hladké, nejprve zakrytá blankou, později se blanka protrhne a uvnitř je ukryto až 15 našedlých peridiol.
 
Výskyt : v nížinách a v podhůří.