Čepičatka hlízonohá

( Meottomyces dissimulans ( Berk.et Broome) Vizzini )

nejedlá

Čeleď: Strophariaceae - límcovkovité

Roste: březen - listopad

Klobouk je 30 - 50 mm široký, ve stáří vmáčklý s nízkým hrbolkem, olivově hnědý nebo šedo-hnědý, okraj klobouku bývá rýhovaný, někdy pokrytý bělavými šupinkami.

Třeň je až 60 mm dlouhý, válcovitý, dutý, na bázi mírně hlízovitý, vločkatý, prsten je málo znatelný.

Lupeny jsou bělavé až hnědavé, na okraji s bělavými vločkami.

Výskyt: vyrůstá ze ztrouchnivělého dřeva topolů, jasanů, ale i z jiných listnáčů, v nížinách a v podhůří.