Míhavka vodní

( Vibrissea truncorum ( Alb. et Schwein.) Fr. )

nejedlá

Čeleď:

Roste: duben - červen

Klobouk je 2 - 6 mm široký, čočkovitý až bochníkovitý, žlutý až žluto-oranžový.

Třeň je 3 - 10 mm dlouhý, nejprve průsvitný, později zespodu hnědnoucí, plstnatě šupinatý.

Výskyt: v čistých mokřadech, potocích, na částečně ponořených větvičkách listnáčů i jehličnanů, v podhůří a v horách.