Skřípinec tabernaemontanův

( Schoenoplactus tabernaemontani ( C.G.Gmel.) Palla )

vytrvalá rostlina

Čeleď: Cyperaceae - šáchorovité

Dorůstá do 2 m.

Rostlina má silný oddenek, který zakořeňuje v bahenité půdě.

Z oddenku vyrůstá kulatá nebo trojhraná lodyha.

Na vrcholu lodyhy se vytváří listen, ze kterého vyrůstá kružel klásků, zdánlivě boční.

Plodem je nažka.

Výskyt: podél vodních toků, v bažinách, na vlhkých loukách a kolem rybníků.