Kohoutek luční

( Lychnis flos - cuculi )

vytrvalá bylina

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdicovité ( silenkovité )

Kvete: květen - červenec

Dorůstá do 60 cm.

Lodyha je přímá, nahoře větvená.

Listy jsou lodyžní a přízemní.

Lístky na lodyze jsou přisedlé a malé, přízemní lístky jsou delší, obkopinaté, tvořící růžici.

Květy jsou na větvené lodyze, korunní lístky jsou 4 klané, růžové až růžovo-červené.

Výskyt: vlhké louky a mokřady, v nížinách i horách.