Přeslička ( rolní )

( Eguisetum arvense )

vytrvalá bylina

Čeleď: Eguisetaceae - přesličkovité

Kvete: březen - červen

Vytváří jarní plodné lodyhy až 30 cm dlouhé, světle hnědé, na vrcholu opatřené válcovým výtrusným klasem.

Po odumření jarních lodyh vyrůstají letní neplodné lodyhy, vysoké až 70 cm, zelené, přeslenitě větvené.

Výskyt: na loukách, podél cest, v polích s dostatkem spodních vod, v nížinách i horách.