Zlepníček jahodovitý

 
(Trubifera ferruginosa (Batsch.) J.F.Gmel.)
 
 
nejedlý
 
Čeleď:  Tubiferaceae - 
 
Roste: květen - říjen
 
Plodnice je 3 - 5 mm dlouhá, 0,5 mm silná, válcovitá, pospojovaná do shluků až 10 cm velkých,
 
podobajících se jahodě, barvy růžové až karmínově červené.
 
Výskyt: na odumřelém dřevě jehličnanů.