Lesklík křehký

 
( Leocarpus fragilis ( Dicks.) Sostaf. 1874)
 
nejedlý
 
Čeleď: Physaraceae - vápenatkovité
 
Roste: leden - říjen
 
Plodnice jsou až 5 mm vysoké, v průměru až 1,5 mm, kulovitého až vejčitého tvaru, 
 
lesklé, žluté až červeno-hnědé, někdy s třeněm, většinou přisedlé ve skupinách.
 
Výskyt: na slabých větvičkách a stoncích bylin.