Nově vložená houba.

25.05.2015 21:56

Límcovka vrásčitoprstenná ( obrovská )